Nieuwe regelgeving KITAS 4.0 zegels

De huidige KITAS verzegelingen worden vervangen. Het JRC (Joint Research Centre) heeft bepaald, dat alle KITAS 4.0 zegels die worden gebruikt in het kader van een digitale tachograaf installatie of in het kader van een periodieke digitale tachograaf controle moeten zijn gecertificeerd.

Fraude met tachografen heeft de afgelopen jaren geavanceerde vormen aangenomen en is vaak moeilijk te traceren. Tegelijkertijd is controle van rij- en rusttijden en op fouten en overtredingen aan de orde van de dag. Om manipulatie verder in te perken en verkeersveiligheid verder te verhogen heeft de Europese Raad verplicht gesteld dat elke vrachtwagen en bus, die op kenteken wordt gezet op of na 15 juni 2019, uitgerust moet zijn met de nieuwe slimme (smart) tachograaf, bij VDO de DTCO 4.0.

De Europese verordening 165/2014 zorgt er daarmee voor dat de verkeersveiligheid en veiligheid van chauffeurs wordt vergroot, de handhaving eenvoudiger wordt en bovendien gelijk wordt getrokken in heel Europa met als doel eerlijke concurrentie. Een controle in bijvoorbeeld Duitsland zal dus uiteindelijk hetzelfde resultaat opleveren als wanneer diezelfde controle had plaatsgevonden in elk willekeurig ander land binnen de EU.

Een KITAS sensor wordt gemonteerd in de versnellingsbak en meet de omwentelingen welke worden vertaald in gereden afstand. Bij de nieuwe tachograaf hoort ook een nieuwe KITAS sensor, KITAS 4.0. Deze nieuwe variant is zo ontwikkeld dat deze de mogelijkheden voor fraude nog verder inperkt. Bij de introductie van de slimme tachograaf ontstond wat verwarring over het verzegelen van de KITAS sensor en over wanneer wat geregistreerd moest worden. Fabrikanten en distributeurs van zegels waarborgen de volledige traceerbaarheid en zorgen ervoor dat zij die gegevens indien nodig kunnen verstrekken aan de bevoegde nationale instanties. Deze traceerbaarheid van de zegels dient door de gehele keten vanaf de fabriek t/m het desbetreffende voertuig volledig in acht genomen te worden.

De nieuwe KITAS zegels worden geleverd per strip van 10 stuks.

Vanaf 1 maart 2022 zijn in Nederland en België alleen nog de nieuwe, gecertificeerde KITAS-zegels toegestaan. De nieuwe zegels zijn te herkennen aan het “T-logo” op de achterzijde van de zegels. De zegels zonder “T-logo” mogen na 1 maart 2022 niet meer gebruikt worden. U dient deze zegels te registreren als niet gebruikt in uw eigen administratie. Hiermee waarborgt u de volledige traceerbaarheid van alle ingekochte zegels.

 

Wat dient er met de oude zegels te gebeuren na 28-2-2022?

Het advies is om de resterende voorraad te vernietigen, inclusief het opvolgen van de verplichting om dit te noteren in uw zegeldatabase. Gebruikt u de VDO Seal Base, dan dient u de zegel op “Defect” te zetten en eventueel van commentaar te voorzien.

 

Geplaatst op 15 maart 2022

Inloggen