Wijlhuizen en Beneparts bundelen krachten

Onderdelenleverancier Beneparts (Turnhout) is overgenomen door de RSBD waardoor het een zusterbedrijf wordt van Wijlhuizen, G-Truck Nederland en Parts Factory. De naam, de locatie en het personeel blijven onveranderd.

 

 

Beneparts telt bijna vijftig personeelsleden en zo’n twintig miljoen euro omzet. Daarmee biedt de combinatie van Beneparts en Wijlhuizen beide partijen veel toegevoegde waarde. Stefan Govers, directeur Beneparts  legt uit: “We zullen het gamma direct dit jaar kunnen uitbreiden met het gamma truck- en trailer-bouwdelen dat Wijlhuizen al voert. Ook de digitale Wijlhuizen Connects catalogus en bestelomgeving zullen we gaan omarmen, misschien al eind dit jaar.”

 

Richting 100 miljoen

De overname brengt de gezamenlijke omzet een stuk in de richting van de honderd miljoen die in het  vijfjarenplan van de holding omschreven staat. Jim Bronkhorst, directeur van Wijlhuizen en de andere werkmaatschappijen, motiveert de beweegredenen: “Wil je de komende jaren kunnen blijven meedoen dan is schaalgrootte onontbeerlijk. Met honderd miljoen euro omzet zit je Europees gezien in de middenmoot en kun je je prima handhaven. Voor de kleineren wordt het een stuk lastiger.”

Als onderbouwing hiervoor verwijst Bronkhorst naar de ontwikkelingen in de personenautosector. “De Amerikanen maken daar inmiddels internationaal de dienst uit door een opeenstapeling van overnames. De combinatie van nationale distributeurs zorgt voor een inkoopvolume die in de miljarden loopt. Het 24V-segment heeft andere volumegroottes en is met sommige trends wat langzamer maar de trend naar internationale inkoopkracht is onmiskenbaar.

Plat gezegd: het is eten of gegeten worden. En heel eerlijk, de honger is van onze kant nog niet gestild.”

 

Group Auto

Beneparts is, net als Wijlhuizen, lid van Group Auto en de grossiersformule G-truck. De culturen liggen daarmee dicht bij elkaar en de teams kennen elkaar goed, waardoor samenwerking volgens Govers voor de hand lag. “Wijlhuizen heeft in Nederland veel ervaring met formules zoals TopTruck. We hebben in België daar altijd wat minder animo voor kunnen vinden. Met de overname hopen we in België te profiteren van de ervaringen in Nederland.” Het team in Turnhout blijft zoals het is en ook aan de huisvesting verandert niets.Beneparts betrok in 2006 een nieuw distributiecentrum en verdubbelde in 2013, het jaar waarin Wijlhuizen zelf het nieuwe hoofdkantoor betrok, de opslagcapaciteit naar 4000 m2. “Het team kent de lokale markt en de lokale cultuur en omgekeerd, zijn ze bekenden van de klanten. Waarom zouden we daarin iets veranderen? Zeker als Nederlanders moet je ervoor waken alles beter te willen weten. Ik zal elke dinsdag in Turnhout zijn om het bedrijf en de manier van werken van binnenuit te leren kennen”, zegt Bronkhorst. “Bovendien kan ik dan ervaring uitwisselen met die van het lokale management. Daar worden beide bedrijven uiteindelijk beter van.” Een natuurlijke vraag die opkomt bij overnames is of er banen verloren gaan vanwege het dubbel uitvoeren van werkzaamheden. Denk aan boekhouding, administraties etc. Daar kan Bronkhorst kort over zijn. “Het vinden van goed personeel is ronduit een uitdaging in onze sector. We moeten met hetzelfde team meer werk kunnen verzetten en dat betekent slimmer werken want we kunnen geen blik met mensen opentrekken. Onze groeiambitie staat echter fier overeind. Dat vraagt dus om het continu beoordelen van de eigen processen. Waar kan het nog efficiënter? Dat doen we in Arnhem, op de eigen vestigingen en dus ook bij Beneparts.”

 

Combineren

Bronkhorst zet direct in op het weghalen van mogelijke drempels in de onderlinge samenwerking tussen de kersverse zusterbedrijven. Om een idee te geven: het personeel is in Turnhout geïnformeerd door Govers en Bronkhorst, terwijl via een live stream de verschillende Wijlhuizenvestigingen in Nederland meekeken. Een dag later bracht een bus de eerste 26 mensen van Beneparts naar Arnhem voor een kennismaking met het bedrijf en een etentje met de nieuwe collega’s. De dag erna volgde de andere helft van het Beneparts-team. “De achterblijvers hielden het bedrijf open, want geen klant mag immers niet de dupe worden van zo’n werkbezoek.”

De effecten van het bezoek zijn direct zichtbaar. Het te pas en te onpas bij overnames en fusies gebruikte woord synergie wordt spontaan in praktijk gebracht. Productmanagers van beide bedrijven zijn onderling druk in gesprek over de gevoerde merken. De eerste bestellingen worden ter plaatse al gecombineerd zodat zowel in Arnhem als in Turnhout van het gemaakte inkoopvoordeel geprofiteerd wordt. “Dat bevestigt voor mij dat we op het goede spoor zitten”, constateert Bronkhorst tevreden. “Het gaat nu al zo natuurlijk. Als we dat weten vast te houden dan is succes onvermijdelijk en plukken onze klanten als eerste de vruchten ervan.”

 

Arnhem

In Arnhem is dat goed te merken, want toen de nieuwbouw in 2013 betrokken werd, leek het in de ogen van buitenstaanders op een pand waar het bedrijf nog in moest groeien. De grenzen van deze ‘grote jas’ zijn snel opgezocht. “Het pand blijkt in de praktijk voldoende flexibel om mee te bewegen met onze uitbreidingsambities”, zegt Bronkhorst. Zowel aan de kantorenkant als in het magazijn wordt voortdurend gewerkt aan het optimaliseren van de ruimte. “In onze markt draait het om beschikbaarheid, snelheid van leveren en accuratesse van het geleverde. Wat de klant vraagt, moeten we niet alleen hebben, maar ook snel en goed kunnen leveren. Het klinkt als een open deur. Het kan in onze ogen altijd beter en sneller, dus we moeten kritisch naar onszelf blijven. Voor kleinere spelers is die combinatie van beschikbaarheid, snelheid en accuratesse steeds lastiger te garanderen. Op naar de honderd miljoen dus.”

Geplaatst op 17 januari 2018

Inloggen